Wychowywanie dzieci i troska o ich rozwój to wielkie wyzwanie i radosny obowiązek każdego rodzica. Wiemy, że nie zawsze realizowanie tej ważnej powinności jest łatwe.Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw rodzicom, którzy pragną powrócić do pracy i utrzymać zatrudnienie po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Ważne jest dla nas, aby ta forma opieki była dostępna dla jak najszerszego grona rodzin ze Zgierza i okolic.

Dnia 01 kwietnia 2016 r. Fundacja zainicjowała działalność KLUBU MALUCHA „ U Aniołów” zapewniając opiekę grupie 32 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.