„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
                                                                    św. Jan Paweł II

         Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Dobroczyńcom, którzy w jakikolwiek sposób wsparli działania Fundacji swoją pomocą, darowiznami i sercem. Wyrazy wdzięczności w szczególności kierujemy do:       

Pana Krzysztofa Jaśczaka

Państwa Jagody i Arkadiusza Michalaków

Pani Mai Matyjewicz

Państwa Doroty i Angelo Lombardi

Pani Olgi Odziemczyk

Pana Piotra Błachowicza

Księdza Adama Kostrzewy

Pana Sebastiana Marciniaka

Pana Krzysztofa Barczyńskiego FIRMA ESTRA PLAST

Pani Haliny Szymczak i Pana Dariusza Szymczak

 

Ponadto wyrazy podziękowania składamy:

Paniom Alicji i Agacie Soroko z Kanady

za finansowe wsparcie umożliwiające rozpoczęcie rehabilitacji

Pana ANDRZEJA PRZEGALIŃSKIEGO.



                                          Zarząd Fundacji im. św. Jana Pawła II „Dla Rodziny”